Denon prináša Dolby Atmos - novú dimenziu pre domáce kino

jún 26, 2014

Systém Dolby Atmos je v porovnaní so zvukovou architektúrou 5.1 a 7.1 flexibilnejší. Zvukové dáta môžu obsahovať aj pohyblivé zdroje zvuku v rámci 3D priestoru. Systém ich pri prehrávaní dynamicky mixuje do výsledného zvuku. Na prvý pohľad badateľnou zmenou je však rozlišovanie smeru hore-dole, čo umožňujú stropné reproduktory.  

Dolby Atmos 7.1.4 má potom ľavý predný, bočný, zadný a horný predný a horný zadný kanál. Rovnaký počet kanálov ozvučí aj pravú stranu miestnosti a k tomu treba pridať jeden stredový predný a jeden kanál subwoofera. Zvuk teda zo systému Dolby Atmos 7.1.4 prúdi prostredníctvom dvanástich (11+1) kanálov.