Κριτική του Heos 1 & GoPack στο AREADVD.DE

Ιουν 22, 2015

Το Heos 1 & GoPack είναι θαυμάσια σύμφωνα με το AREADVD. Συγκεκριμένα γράφουν: «μικρού μεγέθους με δυναμικό ήχο και εξαιρετικά ευέλικτο»…

«Ειδικά δύο HEOS 1 μαζί ταιριασμένα σαν Stereo, προσφέρουν εξελιγμένη απόλαυση όλων των ειδών της μουσικής»