Διάκριση για τον AVR-X2000 από το περιοδικό What HiFi

Σεπ 01, 2013
Εξαιρετικά σχόλια και 5 αστέρια από το περιοδικό What HiFi Αυγούστου.
Συγκεκριμένα ο AVR-X2000 χαρακτηρίζεται ως "ισχυρός και εξευγενισμένος, με πειστική απόδοση περιβάλλοντος ήχου, υπηρεσίες ροής δεδομένων και φιλική λειτουργία"