Η πιο πρόσφατη αλλά όχι η τελευταία αναβάθμιση, η Airplay αναβάθμιση για το Ceol είναι τώρα διαθέσιμη!!

Ιαν 30, 2011
Airplay είναι τώρα διαθέσιμη για τα Ceol, AVR-4311, AVR-3311, AVR-A100!! Παρακαλούμε δείτε το link για περισσότερες λεπτομέρειες - www.denon.eu/airplay/en