HEOS Zásady ochrany osobních údajů Download

Ve společnosti Sound United jsme vázáni ochranou a respektováním vašeho soukromí.

Jaký je účel těchto zásad?

Tyto zásady vysvětlují, kdy a proč shromažďujeme osobní informace o lidech, kteří navštíví naši webovou stránku, nakupují a používají naše výrobky, stahují náš software nebo nás jinak kontaktují, a způsob používání těchto informací, podmínky, za nichž je můžeme sdělit jiným subjektům, a způsob zabezpečení těchto informací. Tyto zásady platí pro společnosti Sound United, LLC, a její přidružené a dceřiné společnosti a značky (jako např. D&M Holdings Inc., Polk Audio, Denon, Marantz, HEOS atd.).

Naším cílem je přinášet světu radost prostřednictvím zvuku. Abychom to dokázali co nejlépe, potřebujeme vás propojit s hudbou. Toho s největším úspěchem dosáhneme, když pochopíme vaše preference týkající se našich produktů a služeb a když porozumíme tomu, jak naše produkty využíváte.

Tyto zásady můžeme změnit. Proto tuto stránku občas navštivte a ujistěte se, zda se změnami souhlasíte. Navštívením našich webových stránek nebo projevením svého souhlasu zatržením políčka nebo kliknutím na tlačítko „přijmout“ nebo podobným výslovným souhlasným vyjádřením souhlasíte s tím, že budete těmito zásadami vázáni.

Případné dotazy k těmto zásadám a k našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu [email protected]. nebo písemně našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v těchto lokalitách:

Pro Evropu a Spojené království: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Nizozemsko.

Pro Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA

Pro Asii: D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonsko

Kdo jsme?

Jsme společnost Sound United a tento název používáme k identifikaci vlastníka našich značek, dceřiných společností a přidružených společností, jako jsou mimo jiné Denon, Polk, Marantz, Definitive Technologies, D&M, HEOS, Boston Acoustics. Naším závazkem je „Přinášet světu radost prostřednictvím zvuku“ a své produkty a služby dodáváme celosvětově. Naše evropské ústředí sídlí v Eindhovenu na adrese D&M Europe B.V., Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands, tel. +31 (0)40 2507844, číslo Obchodní komory: 17073774. Dalšími centrálami firmy jsou: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA a D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonsko. Korespondenci týkající se těchto zásad můžete zasílat na výše uvedené adresy do rukou: Privacy Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Jak o vás shromažďujeme informace?

Informace o vás shromažďujeme nejrůznějšími způsoby, jako například:

 • když používáte naši webovou stránku, například když nás kontaktujete ohledně produktů a služeb,
 • když používáte některé naše produkty, které se připojují k internetu, např. naše aplikace a některé hardwarové produkty, jako např. naše AV přijímače s připojením k internetu,
 • když se rozhodnete zaregistrovat svůj produkt nebo vytvořit si u nás účet,
 • rozhodnete-li se dostávat od nás nabídky či materiály, jako např. zpravodaje nebo aktuální informace a nabídky k novým produktům.
Jaký druh informací od vás shromažďujeme?

Při vaší interakci se společností Sound United jedním z výše uvedených způsobů nebo jedním ze způsobů, který může být v budoucnu k dispozici, vás můžeme požádat o poskytnutí některých údajů, jako např:

 • vašeho jména,
 • vaší e-mailové adresy,
 • vašeho telefonního čísla,
 • vašeho pohlaví,
 • vašeho věku,
 • informací o produktech a službách, které jste zakoupili,
 • vašich zájmů,
 • dalších informací, které se rozhodnete poskytnout.

Podle vašeho nastavení soukromí na různých platformách sociálních médií mohou být se společností Sound United sdíleny některé osobní informace o vašich internetových aktivitách a profilech na sociálních médiích, jako jsou např. zájmy, manželský stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, vaše příspěvky. Pokud toto nechcete, upravte si prosím osobní nastavení na vámi používaných platformách sociálních médií.

Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, používání našich aplikací nebo podobnými technikami, a to např:

 • vaši IP adresu,
 • informace o produktu,
 • informace o užívání produktu,
 • protokoly po pádu aplikace,
 • vaše cookie ID,
 • váš prohlížeč,
 • vaši zemi nebo území a nastavený preferovaný jazyk,
 • informace o přihlášení,
 • obsah, který jste zvolili k přehrání na jednom z našich produktů (např. když v aplikaci HEOS využíváte funkci „historie“),
 • jednotlivé stránky vámi navštívené na našich stránkách,
 • reklamy Sound United, přes které jste se proklikali.

S výjimkou základních informací o vašem zařízení, které jsou nezbytné pro použití některých našich softwarových aplikací, si můžete vybrat, jaké informace poskytnete. Poskytnutí osobních údajů nad rámec základních informací o zařízení je nepovinné. Neposkytnutí některých konkrétních aplikací však může znamenat, že některé funkce našich produktů a služeb pro vás nebudou dostupné nebo bude omezena funkčnost produktů. Například zaregistrování účtu vám umožní využívat celou řadu vlastností a služeb v našich softwarových aplikacích, pro tuto registraci však musíte poskytnout svou e-mailovou adresu.

Proč tyto informace shromažďujeme a jak se používají?

Osobní údaje shromažďujeme a využíváme pro tyto účely:

 • poskytování produktů a služeb vůči vám,
 • udržování kontaktu s vámi,
 • optimalizace našich produktů a služeb,
 • výzkum trhu,
 • služby zákazníkům a vyřizování reklamací/sporů,
 • provádění auditů, jako např. auditů účetnictví,
 • plnění našich povinností ze zákona,
 • aktivace nebo registrace některých produktů a služeb nebo zvýšení funkčnosti,
 • účast v on-line komunitách Sound United včetně našich kanálech na sociálních médiích/stránek a blogů,
 • uložení vašich preferencí pro budoucí interakci a komunikaci ze strany společnosti Sound United tak, aby tyto informace nemusely být shromažďovány znovu,
 • možnost průběžně vás informovat o nových produktech a službách a umožnit vám tyto vyzkoušet,
 • příjem personalizovaných zpráv, zvláštních nabídek a inzerce, které jsou relevantní vůči vašim osobním zájmům na základě informací, které jste s námi sdíleli, a informací, které jsme shromáždili prostřednictvím cookies nebo podobnými technikami ve vztahu k vašemu užívání internetových stránek/sociálních médií/blogů a produktů společnosti Sound United.

Pokud nebudeme mít vaše osobní údaje, mohou nastat tyto typy problémů (přičemž výčet neuvádí všechny možné důsledky):

 • Nemusíme být schopni zajišťovat aktualizace produktů Sound United, které využíváte, nebo tyto aktualizace nemusí být přijaty včas.
 • Nemusíme být schopni poskytovat služby, které požadujete, nebo nemusíme být schopni vám tyto služby poskytnout stejně rychle.
 • Váš produkt Sound United nemusí správně fungovat (např. vaše hudební preference nebo preferované zdroje hudby nám umožňují rychleji aktivovat určitý obsah či volby, když přehráváte hudbu).

Můžeme analyzovat vaše osobní informace s cílem vytvořit profil vašich zájmů a preferencí, abychom vás namísto obecnějších informací mohli kontaktovat s informacemi, které jsou pro vás podle našeho názoru relevantní. Abychom toto mohli provádět ještě efektivněji, můžeme také používat další informace o vás, které jsou veřejně dostupné z jiných zdrojů. Vaše osobní informace nám pomáhají odhalovat a snižovat podvody. Nepoužíváme automatizované rozhodování.

Vaše údaje neprodáme třetím stranám. Nedělali jsme to nikdy a nebudeme to dělat ani v budoucnu.

Jaký je právní základ získávání mých informací podle GDPR?

Právní základ pro zpracovávání vašich údajů je naplnění smlouvy a poskytnout vám požadovaný produkt či službu. U některých údajů, které se nám rozhodnete poskytnout navíc, jako jsou např. vámi sdělené informace o adrese nebo preference, právním základem zpracovávání je váš souhlas. Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich údajů, tento souhlas můžete odvolat tak, že tento úmysl sdělíte prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Toto odvolání souhlasu bude účinné okamžikem jeho přijetí a zpracování z naší strany a pro vaše údaje bude platit od tohoto dne dále. Mohou existovat případy, kdy zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, jako např. předcházení podvodům. Zpracování základních informací o počítači a zařízení je nezbytné pro plnění naší smlouvy tak, abyste mohli využívat naši aplikaci.

Jak dlouho si ponecháváte mé informace?

Vaše údaje uchováváme, dokud nám nevydáte jiný pokyn např. návštěvou našeho centra pro ochranu soukromí na drese [email protected], nebo dokud nebudou dále zapotřebí k tomu, abychom vám poskytovali vámi požadované produkty či služby, načež, nebude-li existovat zákonný důvod k uchování těchto údajů, budou vymazány v rámci naší běžné, pravidelné aktualizace naší uživatelské databáze.

Kdo má přístup k vašim informacím?

Vaše informace neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. Veškerá komunikace vůči vám bude pocházet od společnosti Sound United nebo jejích společností či značek. Vaše informace nebudeme sdílet se třetími stranami za účelem jejich marketingu vůči vám, pokud jste nám k tomu nedali svůj souhlas.

Vaše informace sice sdílíme s třetími stranami z níže uvedených důvodů, avšak pouze na základě uzavřených smluv, které upravují využití vašich informací těmito třetími stranami a jejich vztah se společností Sound United.

Důvěryhodným třetím stranám můžeme vydat pokyn, aby naším jménem provedly služby v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Když například používáte naše aplikace, používáme servery třetích stran k tomu, abychom ukládali nebo vám poskytovali informace, jako jsou například hudební nebo jiný streamovaný obsah z našich serverů do vašich produktů Sound United. Pokud uzavřete transakci, jako např. koupi, prostřednictvím jedné z našich webových stránek, může vaši objednávku zpracovat nebo plnit vyhledávací engine třetí strany. Tyto třetí strany se na tyto služby specializují a váš nákup urychlují a usnadňují.

Se všemi svými přidruženými společnostmi a důvěryhodnými třetími stranami máme uzavřeny smlouvy o zpracování údajů nebo jiné smlouvy na ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Smlouvy s těmito obchodními partnery budou omezovat účely, k nimž mohou být vaše osobní údaje využívány a sdělovány, a budou vyžadovat, aby vaše osobní údaje byly přiměřeně zabezpečeny.

S třetími stranami můžeme sdílet anonymní údaje, toto však nebudou údaje, které lze ztotožnit s vámi. Můžeme například sdílet informace o celkovém počtu uživatelů konkrétní služby nebo produktu.

Společnost Sound United může případně prodat podnik nebo část podniku jiné společnosti. Součástí tohoto převodu vlastnictví by mohl zahrnovat přenos vašich osobních údajů, které přímo souvisí s daným podnikem, nabývající společnosti.

Může také být potřeba, abychom vaše osobní informace sdělili, budou-li požadovány nebo vyžádány v rámci právního řádu nebo právního procesu, jako je např. soudní předvolání nebo žádost soudu. Rovněž podléháme vyšetřovací a vymáhací pravomoci FTC, ministerstva dopravy a všem ostatním oprávněným zákonným orgánům Spojených států v rámci naší účasti v programu Privacy Shield.

Umístění vašich osobních informací.

Společnost Sound United může vaše osobní údaje ukládat do cloudu. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být jménem společnosti Sound United zpracovávány poskytovatelem cloudových služeb a mohly by být uloženy na různých místech na celém světě. Společnost Sound United používá organizační opatření a snaží se uzavírat s třetími stranami smlouvy na ochranu vašich osobních údajů a uložit našim poskytovatelům cloudových služeb podobné, nikoli však méně restriktivní požadavky, a to včetně požadavku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely.

Údaje jsou předávány do Spojených států na základě standardních smluvních ustanovení platných mezi správcem údajů a zpracovatelem údajů. Se správci údajů uzavíráme smlouvy, které stanoví, že vaše údaje mohou být zpracovávány pro omezené a výše uvedené účely odpovídající vámi uděleného souhlasu. Zpracovatel údajů zajistí stejnou úroveň ochrany jako my a bude povinen nám oznámit, pokud rozhodne, že tuto povinnost již nedokáže plnit. Pokud toto oznámení obdržíme, zajistíme, aby zpracovatel údajů přestal osobní údaje zpracovávat podnikl další přiměřené a vhodné kroky k nápravě tohoto neplnění. Po dobu, kdy se vaše osobní informace budou nacházet v jiné zemi, mohou k nim mít přístup soudy, donucovací orgány a národní bezpečnostní orgány v této zemi v souladu s jejími právními předpisy.

Zavedená bezpečnostní opatření proti ztrátě, zneužití a pozměňování vašich informací.

U žádného datového přenosu nemůže být 100% zajištěna bezpečnost. Budeme sice usilovat o ochranu vašich osobních informací, nemůžeme však zajistit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte prostřednictvím internetu, e-mailem nebo jiným způsobem elektronické komunikace, a proto tak činíte na vlastní nebezpečí. Jakmile vaše osobní informace obdržíme, budeme maximálně usilovat o zajištění jejich bezpečnosti na našich systémech a o jejich ochranu před ztrátou, zneužitím či pozměněním.

Usilujeme o účast v programu Privacy Shield a jsme vázáni dodržováním zásady programu Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield najdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/welcome. Seznam účastníků programu Privacy Shield naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/list. Program Privacy Shield fyzickým osobám rovněž dává možnost využít alternativního rozhodovatele sporů, který řeší stížnosti a bezplatně vám zajistí vyřešení stížností. Další informace o tomto procesu alternativního řešení sporů naleznete na adrese: http://go.adr.org/privacyshieldannex.html.

Vaše volby

Můžete si zvolit, zda si přejete od nás dostávat informace. Pokud si nepřejete dostávat sdělení v rámci přímého marketingu, můžete:

 • své volby vyznačit zaškrtnutím příslušných políček na formuláři, na němž vaše informace shromažďujeme, nebo
 • rozhodnout o zrušení odběru jakýchkoli sdělením odpovědí na sdělení, které vám případně bylo zasláno, a to obvykle prostřednictvím tlačítka „unsubscribe“ (zrušit odběr) přes odkaz ve svém centrum nastavení preferencí.

Pokud zvolíte, že od nás nechcete dostávat sdělení, nebo pokud zrušíte odběr našich sdělení, nebudeme vás již pro marketingové účely kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo textovými zprávami, pokud se rozhodnete nám svůj souhlas znovu udělit.

Jak můžete získat přístup ke svým informacím, aktualizovat je, nebo být zapomenut(a)

Přesnost vašich informací je pro nás důležitá. Pokud změníte e-mailovou adresu nebo budou-li nějaké jiné informace, které držíme, nepřesné nebo zastaralé, pošlete nám prosím e-mail na adresu: [email protected], nebo nám v Evropě napište na adresu: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Nizozemsko. V Americe a Austrálii a na Novém Zélandu nám pište na adresu: Privacy Officer, Sound United, 1Viper Way, Vista, California, 92081, USA. V Asii nám pište na adresu: Privacy Officer, D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonsko

Budete mít právo vyžádat si přehled svých osobních údajů. Bude-li to přiměřeně možné, přehled bude obsahovat informace o zdroji (budou-li přiměřeně dostupné), druhu, účelu a kategoriích příjemců příslušných osobních údajů.

Budete mít právo požádat, aby byly vaše osobní údaje opraveny, vymazány nebo zablokovány. U osobních údajů, které nám přímo poskytnete, rovněž budete mít právo na přenositelnost údajů (přístup k vašim údajům ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

Budete-li si přát podat stížnost, můžete tak učinit u místního dozorového úřadu.

Rovněž máte za určitých podmínek možnost vyzvat k závaznému rozhodčímu řízení pro stížnosti týkající se dodržování programu Privacy Shield, které nebudou vyřešeny žádným jiným mechanismem programu Privacy Shield. Další informace naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Pro přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání byste měli zaslat žádost na adresu [email protected] nebo na kontaktní místo uvedené příslušném oznámení o ochraně osobních informací. Společnost Sound United může požadovat, abyste:

 1. uvedli příslušný druh osobních údajů;
 2. v přiměřeně možném rozsahu uvedli datový systém, v němž jsou osobní údaje pravděpodobně uloženy;
 3. prokázali svou totožnost; a
 4. v případě opravy uvedli důvody, proč jsou osobní údaje nesprávné či neúplné.

Společnost Sound United vás do čtyř týdnů po obdržení žádosti nebo námitky písemně nebo e-mailem informuje buď i) o opatření, které společnost Sound United přijala nebo přijme jako reakci na žádost, nebo ii) o konečném termínu, kdy budete informováni po stanovisku společnosti Sound United k vaší žádosti, přičemž tento termín nesmí nastat později než osm týdnů po obdržení vaší žádosti.

Používání souborů „cookie“

Naše webové stránky, stejně jako většina webových stránek, používá soubory „cookie“. Soubory cookie mohou používat také naše aplikace. Cookie je malý datový soubor, který může být odeslán do vašeho prohlížeče nebo jiného zařízení a bude automaticky uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookies se běžně používají k sledování vašich návštěv na stránkách nebo vašeho používání aplikací tak, abyste se nemuseli přihlašovat na každé stránce, a k analýze toho, jak stránky nebo aplikaci používáte. To může mimo jiné umožnit provozovatelům internetových stránek a poskytovatelům aplikací přinášet vám kvalitnější služby. Váš internetový prohlížeč či mobilní nastavení lze nastavit k odmítání souborů cookie, tím však může být ovlivněna vaše možnost některé webové stránky nebo aplikace využívat.

Cookies lze vypnout nastavením možností vašeho prohlížeče. Vypnutím cookies může dojít ke ztrátě funkcí při použití našich webových stránek.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky provozované jinými organizacemi. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro naše webové stránky, vyzýváme vás proto, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů na dalších webových stránkách, které navštívíte. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy ochrany osobních údajů jiných stránek, i když na ně vstoupíte přes odkazy na našich webových stránkách.

Pokud jste se navíc na naše webové stránky dostali přes odkaz ze stránek třetí strany, nemůžeme nést odpovědnost za zásady a postupy ochrany osobních údajů těchto stránek třetí strany a doporučujeme, abyste zásady těchto stránek třetí strany zkontrolovali.

Děti do 16 let

Naším zájmem je ochránit osobní údaje dětí do 16 let. Je-li vám 16 let a méně, získejte prosím vždy, když nám poskytujete osobní informace, souhlas svých rodičů/zákonného zástupce. Naše webové stránky nejsou svým zaměřením a nabídkou určeny dětem. Osobní údaje dětí vědomě nezískáváme a nesnažíme se získat a tyto údaje ani nepožadujeme.

Přehled těchto zásad

Tyto zásady průběžně posuzujeme. Poslední aktualizace těchto zásad proběhla v červnu 2018.