DCD-1600NE

Super Audio CD плейър, издигащ качеството на възпроизвеждане на забележителни висоти

Функции - DCD-1600NE

Denon е един от малкото производители, които продължават активно да разработват Hi-Fi компоненти и да развиват Hi-Fi аудио технологиите. DCD-1600NE се фокусира върху най-същественото при всеки дисков плейър: ултра висока прецизност при възпроизвеждането на дискове и подаване на висококачествени аудио сигнали към усилвателя. За постигането на това, пътищата на сигналите са съкратени до минимум, като е опростена и минимизирана цялостната схемна конфигурация . Инженерите също така са преработили четящия механизъм и шасито за по-пълно и ефективно елиминиране на вибрациите – най-големият враг на дисковите плейъри. Информацията от дисковете се прочита с изключителна прецизност и чистота, и сигналът се изпраща към Advanced AL32 Processing Plus схемата за обработка на звуковите сигнали на DCD-1600NE. Заедно с възпроизвеждането на CD и Super Audio CD дискове, е предвидено и възпроизвеждане на DCD аудио записи до PCM192/24 или DSD5.6 от DVD R/RW дискове за пълна съвместимост и разширен достъп до най-новото High Resolution Audio.

 

State-of-the-art решения на Denon

  • Advanced AL32 обработка на сигналите и ултра прецизен 192kHz/32-bit цифрово-аналогов преобразувател - Възпроизвеждане на цифровите записи, максимално близко до оригиналния звук
  • DAC Master Clock схемна конфигурация - За възпроизвеждане на чист звук без джитър
  • Конструкция Direct Mechanical Ground Construction - Минимизира нежеланите вибрации
  • Внимателно проектирана конструкция, минимална дължина на сигналните пътища и подбрани Hi-Fi елементи - Осигурява възможно най-чист и качествен звук
  • Оригинално четящо устройство на Denon с S.V.H. механизъм за зареждане - Прецизно прочитане и декодиране на всички дискове
  • Възпроизвеждане на CD и Super Audio CD; DSD (2.8 MHz / 5.6 MHzфайлове и PCM файлове до 192 kHz / 24-bit, записани на DVD R/RW - Широки възможности за възпроизвеждане, поддържащи модерното High-Res Audio
  • Отделно захранване на цифровите и аналоговите схеми - Запазва чистотата на аудио сигналите
  • Pure Direct режим - За възпроизвеждане на чист звук
  • Наличен в премиум сребрист и черен цвят - Перфектно се съчетава с интегрирания усилвател PMA-1600NE
 

Advanced AL32 Processing Plus

DCD-1600NE е оборудван с Advanced AL32 Processing Plus, най-новата версия на технологията на Denon за възстановяване на звуковите вълни, която използва модерни алгоритми за интерполация и също така поддържа източници с висока резолюция. Тези алгоритми интерполират точки, които би трябвало да съществуват преди и след съответните точки на квантуване, и по този начин създават по-гладки звукови вълни, които са по-близки до оригиналния звуков сигнал. Благодарение на прецизното възстановяване на данните, изгубени при звукозаписа, се възпроизвежда много по-детайлен, чист и богат звук, много близък до оригиналния.

Ново оригинално четящо устройство на Denon

В конструкцията на S.V.H. четящото устройство на DCD-1600NE е използван S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) механизъм от най-висок клас. Схемата, която управлява четящото устройство и декодира прочетените от диска сигнали, е изцяло преработена. Сигналните пътища са скъсени до абсолютния минимум, а схемите са миниатюризирани, за да се избегнат излишните шумове и токове.

В хибридната S.V.H. конструкция на четящото устройство са използвани различни материали за осигуряване на по-голяма стабилност на въртенето на диска и по-висока прецизност при прочитането на информацията от него. В допълнение, ниският център на тежестта на четящото устройство спомага за потискане на вибрациите от въртенето на диска, а самата структура на четящото устройство е оптимизирана за потискане на външните вибрации. Чрез елиминиране на нежеланите вибрации, спомагателните и стабилизиращи операции са минимизирани, а също така са минимизирани ненужните контролни функции и съответно консумацията на електроенергия, а цифровите данни се прочитат от диска с оптимална точност и при стабилни условия.

 
 

Възпроизвеждане на дискове с DSD данни

Освен CD и Super Audio CD дискове, DCD-1600NE може да възпроизвежда DSD (2.8 Mhz / 5.6 MHz) файлове и файлове с висока резолюция до 192 kHz / 24-bit, записани на DVD-R/RW и DVD+R/RW дискове. Плейърът може да възпроизвежда и музикални файлове с честота на дискретизация до 48 kHz, записани на CD-R/RW дискове.

Конструкция „Direct Mechanical

Ground Construction“

Качеството на музикалните сигнали силно се влошава от вибрациите, причинени от въртенето на диска в четящия механизъм и от захранващия трансформатор, както и от външните вибрации, идващи от озвучителните тела и други фактори. За защита срещу тези въздействия, инженерите на Denon разработиха конструкция, потискаща вибрациите и наречена “Direct Mechanical Ground Construction”. При тази конструкция захранващите трансформатори – които сами по себе си са източник на вибрации – са разположени близо до краката на DCD-1600NE, където нежеланите вибрации се извеждат директно към основата, за да не смущават аудио сигналите. Четящият механизъм – най-тежкият модул – е разположен в долната централна част на шасито. Ниският център на тежестта спомага за ефективно поглъщане на вибрациите от въртенето на диска, а също така спомага за предпазване на четящия механизъм от външните вибрации.


 
 

DAC Master Clock схемна конфигурация

За прецизно синхронизиране на цифровите схеми, конфигурацията с DAC Master Clock Design на DCD-1600NE използва цифрово-аналоговия преобразувател (DAC) като главен тактов генератор при подаване на тактовите сигнали за синхронизация. Позиционирането на главния тактов генератор непосредствено до цифрово-аналоговия преобразувател намалява джитъра и осигурява прецизно цифрово-аналогово преобразуване. Качеството и характеристиките на тактовия генератор са особено важни за звуковото качество, тъй като той синхронизира работата на всички цифрови схеми. Ето защо DCD-1600NE използва специален високопрецизен осцилатор, благодарение на който значително се намалява фазовия шум, проявяващ се като изместване на честотите. Значително подобрена е и захранващата схема на тактовия генератор, за да може да се извлече пълният потенциал на високопрецизния генератор. Полимерен кондензатор с изключителни високочестотни импедансни характеристики е поставен в основата на захранващия източник на тактовия генератор, а ултра-компактен филм-кондензатор, който се различава от многослойните керамични кондензатори, е разположен до генератора за по-високо съотношение сигнал/шум и по-изразително пространствено звучене. Всъщност, DCD-1600NE е оборудван с два осцилатора, по един за всяка от основните честоти на дискретизация (44.1 kHz и 48 kHz) за още по-голямо намаляване на джитъра.

Схемна конфигурация с минимални сигнални пътища

Отделни захранващи трансформатори

Всички схеми на DCD-1600NE са подчинени на концепцията “simple & straight”. Печатните платки са преработени основно, за да бъдат съкратени сигналните пътища до абсолютния минимум и за да бъде сигурно, че се възпроизвежда прецизно пълният звуков честотен спектър. В резултат на това, взаимните смущения между схемите и взаимните влияния между левия и десния канал са сведени до абсолютния минимум с цел възпроизвеждане на чист, богат и прозрачен звук. Нещо повече, захранващите блокове на цифровите и аналоговите схеми, чиито сигнали са с различни характеристики, използват отделни трансформатори за елиминиране на взаимните смущения и шумове. За по-голяма устойчивост, в долната част на стоманените основи на трансформаторите е добавена алуминиева плоча.

 

Спецификации - DCD-1600NE

Функции
OthersДруги
Възпроизвеждане
Входове/Изходи
Технически характеристики
General

За изтегляне - DCD-1600NE

pdf file
Product Information Sheet DCD-1600NE EN

1.52 MB
11.01.2016

РЕВЮТА И НАГРАДИ - DCD-1600NE

Awards
HiFi Choice [PL]
" PMA1600NE - с награда Best Buy от списание HiFi Choice и оценка 5 звезди във всичките 4 категории. Превъзходен звук и контрол, и възхитителна динамика. Неутрален и в същото време разкриващ цялата красота на музиката. Прецизна звукова сцена с точни размер и тежест на отделните инструменти "
Stereo
Denon е отличен музикален CD/SACD плейър, благодарение на високия клас на техническа детайлна работа и първокласна технология – особено AL32 обработка и конвертиране.
Stereoplay
Сериозен CD плейър, с приятно редуцирано оборудване, което не само възпроизвежда CD и SACD, но също така и записани файлове с висока резолюция. Безупречен звук, балансиран и музикален.

СРАВНЕНИЕ - DCD-1600NE

Модел
DCD-1600NE